« Atgal

Vienos vitrinos Numizmatikos rinkinio paroda „Dievui, Tėvynei, Artimui!’’

Nuo rugsėjo 13 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje veiks nauja vienos virtinos paroda „Dievui, Tėvynei, Artimui!", sudaryta iš Numizmatikos rinkinio eksponatų.

Parodoje bus galima pamatyti ordinus su įvairiais Lietuvių skautų sąjungos garbės ženklais ir šios sąjungos narės uniforminę suknelę su žymenimis ir ženkliukais. Paroda veiks iki spalio 14 dienos. Lankymas – su Muziejaus bilietu, II-VII, 10 – 17 val.

------

1918 m. lapkričio 1 d. Petras Jurgėla-Jurgelevičius Vilniaus Vytauto gimnazijoje įkūrė pirmą mišrią Lietuvos skautų skiltį iš dešimties skautų ir dviejų skaučių. Ši data – lietuviškos skautijos gimtadienis. Skautų judėjimas greitai išpopuliarėjo tarpukario Lietuvoje ir iki panaikinimo Broliją sudarė 34 tuntai (7900 skautų), Seseriją – 35 tuntai (8000 skaučių). 1940 m. liepos–rugpjūčio mėn. sovietai panaikino Lietuvos skautų sąjungą. Tūkstančiams lietuvių palikus Tėvynę, nemažas skautų skaičius atsidūrė įvairiuose Europos kraštuose. Ypatingai daug lietuvių atvyko į Vokietiją, kur tremtinių stovyklose 1945 m. rudenį pradėjo atsikurti ir skautų vienetai.

      Lietuvių skautų sąjunga yra visuomeninis lietuvių sambūris išeivijoje, kurio tikslas yra, pagal Roberto Beiden-Pauelo (Robert Baden-Powell) skautybės sistemos įžodžius ir įstatus, „auklėti lietuvių jaunimą religingais savo tikėjimo nariais, dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais žmonėmis, sąmoningais lietuviais ir naudingais piliečiais". Lietuvių skautų sąjungos šūkis: Dievui, Tėvynei ir Artimui!

      Artėjant lietuviškos skautijos gimtadieniui parengta paroda, skirta Lietuvių skautų sąjungos garbės ženklams, kurie yra skirstomi į aukštesniuosius („Lelijos", „Padėkos" ir „Geležinio Vilko" ordinai bei „Gyvybės Gelbėjimo Kryžius") ir žemesniuosius („Pažangumo", „Žuvėdros", „Vėliavos", „Gintaro", „Tėvynės Sūnaus / Tėvynės Dukros" žymenys bei „Už Nuopelnus" ir „Inkaro" ordinai). Vytauto Didžiojo karo muziejuje yra saugoma po vieną egzempliorių visų paminėtų garbės ženklų.