Paieškos kriterijai:

 • Sritis: bankininkystė
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Nuotrauka. Lietuvos kooperacijos banko atstovai

  Nuotrauka. Lietuvos kooperacijos banko atstovai, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Pirmoje eilėje 2-as iš kairės sėdi Vincas Tamulis. Fotografas Zenkevičius.

 • Nuotrauka. Lietuvos kooperacijos banko atstovai

  Nuotrauka. Lietuvos kooperacijos banko atstovai, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Kairėje sėdi Vincas Tamulis,  viduryje – J. Petraitis.

 • Nuotrauka. Lietuvos kooperacijos banko II-ieji kredito kooperatyvų kursai

  Nuotrauka. Lietuvos kooperacijos banko II-ieji kredito kooperatyvų kursai, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Ekonominės karių bendrovės fotoateljė

  Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: P. Karnauskas iš Griškabūdžio, J. Jasudavičius iš Dotnuvos, St. Svinkūnas iš Alytaus, Z. Pilyponis iš Žiežmarių, B. Mikalonis iš Lazdijų, M. Kučinskas iš Žaslių, J. Volodka iš Jiezno, S. Pakalnis iš Raguvos, J. Baranauskas iš Pavandenio, P. Slančiauskas iš Lazdijų. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: J. Mulerskas iš Lazdijų, S. Miškinis iš Šančių, P. Rukas iš Nemakščių, P. Žilvitis iš Šiaulėnų, J. Česna iš Kelmės, J. Petravičius iš Jurbarko, B. Jokimas iš Pagausančio, J. Smalevičius iš Vilkaviškio, V. Vyšniauskas iš Kauno, P. Meilutis iš Rumšiškių. Trečioje eilėje iš kairės į dešinę: lektorius J. Lukaševičius, E. Mikelėnaitė iš Papilio,  instruktorius J. Petraitis, lektoriai: Lietuvos kooperacijos banko valdybos narys J Matukas, valdybos pirmininkas J. Aleksa, direktorius-valdytojas Z. Zakarevičius, instruktorius Vincas Tamulis, kursų direktorius J. IIlgūnas, A. Žemaitytė iš Griškabūdžio. Ketvirtoje eilėje iš kairės į dešinę:K. Zakaitis iš Veliuonos, J. Valentukonis iš Lazdijų, K. Kunca iš Veliuonos, J. Karieta iš Pagirių, P. Blažaitis iš Vilkaviškio. Nuotraukos su pasportu reverse kursų klausytojų parašai ir dedikacija:   Atminčiai, G. P. direktoriui  Tamuliui“.

 • Nuotrauka. Lietuvos kooperacijos banko IV-ieji kredito kooperatyvų kursai

  Nuotrauka. Lietuvos kooperacijos banko IV-ieji kredito kooperatyvų kursai, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Fotoateljė „Modern“

  Pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: K. Kunca iš Veliuonos, P. Sniceris iš Troškūnų. Antroje eilėje K. Budaitė iš Salantų,  lektoriai:  Centro Apdr. S-gos „Kooperacija“ J. Vilkaitis,  Lietuvos kooperacijos banko direktorius Z. Zakareivičius,  instruktorius, kursų vedėjas  Vincas Tamulis, valdybos pirmininkas V. Kvieska, F. Radinavičiūtė iš Želvos, J. Kučinskas iš Veliuonos. Trečioje eilėje: A. Čelkis iš Kriukių, K. Adomaitis iš Žiežmarių, V. Plešimas iš Šimkaičių, D. Efroimzonas iš Vištyčio, A. Vadakojis iš Kriukių, J. Gužauskas iš Grinkiškio., P. Balčiūnas iš Kriukų.

 • Nuotrauka. Lietuvos kooperacijos banko kredito kooperatyvų kursai

  Nuotrauka. Lietuvos kooperacijos banko kredito kooperatyvų kursai, XX a. 3 deš. – XX a. 4 deš.

  Ekonominės karių bendrovės fotoateljė

  Pirmoje eilėje  iš kairės į dešinę sėdi: K. Jurgšaitis iš Šančių, A. Žvaginis ir E. Aniulytė iš Palangos, A. Gedžiūtė iš Salantų, C. Vainoraitė iš Palangos, F. Jakštas iš Naumiesčio. Antroje eilėje iš kairės į dešinę: Lietuvos kooperatyvų banko sąjungos instruktorius Matukas, V. Šalkauskaitė iš Biržų, instruktorius Z. Sabinskas, lektoriai: kooperatyvo banko tarybos narys P. Šalčius,  direktorius-valdytojas, kursų vedėjas Z. Zakarevičius, valdybos narys J. Tubelis, instruktorius Vincas. Tamulis, instruktorius J. Petraitis, B. Baškytė iš Mažeikių. Trečioje eilėje iš kairės į dešinę: J. Ruseckas iš Prienų, J. Ulevičius iš Šiaulėnų, J. Smalinskas iš Obelių, S. Šimkus iš Skuodo, J. Gedvila iš Rietavo, P. Monstavičius iš Tverų, Kulpavičius iš Baisogalos, L. Dapkus iš Ylakių, J. Šaulys iš Tauragės. Ketvirtoje eilėje iš kairės į dešinę: K. Skurdauskas iš Mosėdžio, P. Petrauskas iš Šančių, J. Dulevičius iš Dotnuvos, B. Odinas iš gruzdžių, V. Janušas iš Sedos, V. Plešimas iš Šimkaičių, B. Bareika iš Želvos. Penktoje eilėje iš kairės į dešinę:  J. Rinkus iš Šančių, M. Misevičius iš Panemunėlio, J. Palšiūnas iš Kupiškio, B. Gedvila iš Vaškų, P. Kuncas iš Veliuonos, K. Rasiulis iš Ramygalos, J. Rauckis iš Joniiškėlio, J. Stukonis iš Baisogalos.

 • Nuotrauka. Šančių smulkaus kredito banko atstovai

  Nuotrauka. Šančių smulkaus kredito banko atstovai, 1924–1939 m.

  Centre sėdi Lietuvos kooperacijos banko atstovas Vincas Tamulis, dešinėje sėdi  Šančių smulkaus kredito banko pirmininkas Balys Gylys. Fotografas Zenkevičius.

 • Spaudinys. Lietuvos bankas / Dešimt Litų

  Spaudinys. Lietuvos bankas / Dešimt Litų, XX a. 10 deš.

  Informaciniame lapelyje pateikta 1991 metų laidos 10 Litų banknoto pavyzdžio išsamus aprašymas ir apsaugos požymiai.

 • Spaudinys. Lietuvos bankas / Du Litai

  Spaudinys. Lietuvos bankas / Du Litai, XX a. 10 deš.

  Informaciniame lapelyje pateikta 1993 metų laidos 2 Litų banknoto pavyzdžio išsamus aprašymas ir apsaugos požymiai.

 • Spaudinys. Lietuvos bankas / Penki Litai

  Spaudinys. Lietuvos bankas / Penki Litai, XX a. 10 deš.

  Informaciniame lapelyje pateikta 1993 metų laidos 5 Litų banknoto pavyzdžio išsamus aprašymas ir apsaugos požymiai.

 • Spaudinys. Lietuvos bankas / Penkiasdešimt Litų

  Spaudinys. Lietuvos bankas / Penkiasdešimt Litų, XX a. 10 deš.

  Informaciniame lapelyje pateikta 1991 metų laidos 50 Litų banknoto pavyzdžio išsamus aprašymas ir apsaugos požymiai.

 • Spaudinys. Lietuvos bankas / Penkiasdešimt Litų

  Spaudinys. Lietuvos bankas / Penkiasdešimt Litų, XX a. 10 deš.

  Informaciniame lapelyje pateikta 1993 metų laidos 50 Litų banknoto pavyzdžio išsamus aprašymas ir apsaugos požymiai.

 • Spaudinys. Lietuvos bankas / Šimtas Litų

  Spaudinys. Lietuvos bankas / Šimtas Litų, XX a. 10 deš.

  Informaciniame lapelyje pateikta 1991 metų laidos 100 Litų banknoto pavyzdžio išsamus aprašymas ir apsaugos požymiai.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3