Paieškos kriterijai:

 • Sritis: sausumos pajėgos
 
Objektai surūšiuoti pagal
   
 • Antpetis

  Antpetis, XX a. 4 deš.

  Lietuvos kariuomenės brigados generolo Vinco Žilio (1898–1972 m.).

 • Plunksnakotis

  Plunksnakotis, XX a.

  Popeliučkaitės, Lietuvos kariuomenės brg. gen. Klemenso Popeliučkos sesers. Plunksnakotis, gintaro spalvos, su juodu galu prie plunksnos. Viršutinis galas plokščias.

 • Antspaudas, Lietuvos partizanų Kęstučio apygardos

  Antspaudas, Lietuvos partizanų Kęstučio apygardos, XX a. 5 deš.

  Apskritimo formos, averso centre išdrožtas Vytis / Gediminaičių stulpai / ąžuolo lapai. Pagal antspaudo kraštą yra užrašas „Kęstučio apygarda“. Reverse išdrožti Gediminaičių stulpai.

 • Aktas, Prisikėlimo apygardos partizanų palaikų perkėlimo ir paminklo šventinimo

  Aktas, Prisikėlimo apygardos partizanų palaikų perkėlimo ir paminklo šventinimo, 1991-09-29

  Į Radviliškio kapines buvo perkelti Prisikėlimo apygardos Jūros srities partizanų palaikai, kurie surinkti Radviliškio apylinkėse 1990–1991 m. Palaidoti 59 partizanų palaikai ir iškaltos jų pavardės. Kapsulę įdėjo partizano Viktoro Šniuolio sūnus, Vytenis Šniuolis. Pagaminti trys akto egzemplioriai: Radviliškiui, Vilniui ir Kaunui. Aktą pasirašė Radviliškio Politinių kalinių tarybos narys A. Kamantauskas, partizanas V. Šniuolis-Vytenis, buvęs LLKS vyriausiosios vadovybės visuomeninės dalies viršininko adjutantas, Radviliškio parapijos klebonas monsinjoras A. Bitvinskas. Tekstas patvirtintas Radviliškio Politinių kalinių bendrijos antspaudu ir įdėtas į tamsiai rudos spalvos aplanką, kurio viduje yra geltonos spalvos juostelė, kuri prilaiko aktą. Aktas sudarytas iš dviejų lapų. Jo pirmame lape, viduryje, juodu tušu nupiešta rūtos šakelė. Tekstas yra akto antrame lape.

 • Laiškas

  Laiškas, 1937-08-14

  Lietuvos kariuomenės leitenanto ir SSRS Raudonosios armijos (RA) 16-osios Lietuviškosios šaulių divizijos majoro Vadimo Itomlenskio (1909.12.09–1966.02.18.) laiškas žmonai Ievai rašytas iš Palangos poligono, Priešlėktuvinės apsaugos rinktinės dalinio. „Valio! Valio! Valio!“ Parašytas juodu rašalu ant liniuoto, sulenkto popieriaus lapo.

 • Laiškas

  Laiškas, 1939 m.

  Lietuvos kariuomenės leitenanto ir SSRS Raudonosios armijos (RA) 16-osios Lietuviškosios šaulių divizijos majoro Vadimo Itomlenskio (1909.12.09–1966.02.18.) laiškas žmonai Ievai „Brangioji Ievute!“ rašytas pieštuku ant liniuoto, perlenkto popieriaus lapo.

 • Laiškas

  Laiškas, 1939-07-25

  Lietuvos kariuomenės leitenanto ir SSRS Raudonosios armijos (RA) 16-osios Lietuviškosios šaulių divizijos majoro Vadimo Itomlenskio (1909.12.09–1966.02.18.) laiškas žmonai Ievai rašytas pieštuku ant languoto popieriaus lapelio, išplėsto iš blonknoto. Be kreipinio.

 • Laiškas

  Laiškas, 1939-08-09

  Lietuvos kariuomenės leitenanto ir SSRS Raudonosios armijos (RA) 16-osios Lietuviškosios šaulių divizijos majoro Vadimo Itomlenskio (1909.12.09–1966.02.18.) laiškas žmonai Ievai „Brangioji Ievute! parašytas pieštuku ant A4 formato liniuoto popieriaus lapo, sulenkto į tris dalis.

 • Laiškas

  Laiškas, 1939-08-10

  Lietuvos kariuomenės leitenanto ir SSRS Raudonosios armijos (RA) 16-osios Lietuviškosios šaulių divizijos majoro Vadimo Itomlenskio (1909.12.09–1966.02.18.) laiškas žmonai Ievai „Laba ryta, brangioji žmonele! Au-au mažoji dukrele!“ parašytas juodu rašalu ant A4 formato liniuoto popieriaus lapo, sulenkto į keturias dalis. Prirašytos abi pusės (kita pusė pieštuku). Pasirašo Tavo Vadinka.

 • Laiškas

  Laiškas, 1939-08-12

  Lietuvos kariuomenės leitenanto ir SSRS Raudonosios armijos (RA) 16-osios Lietuviškosios šaulių divizijos majoro Vadimo Itomlenskio (1909.12.09–1966.02.18.) laiškas žmonai Ievai „Brangioji Ievute!“ Nr. 6. parašytas juodu rašalu ant A4 formato liniuoto popieriaus lapo, sulenkto į keturias dalis. Prirašytos abi laiško pusės.

 • Laiškas

  Laiškas, 1939-08-14

  Lietuvos kariuomenės leitenanto ir SSRS Raudonosios armijos (RA) 16-osios Lietuviškosios šaulių divizijos majoro Vadimo Itomlenskio (1909.12.09–1966.02.18.) laiškas žmonai Ievai „Brangioji Ievute!“ Nr. 8 parašytas juodu rašalu ant A4 formato languoto popieriaus lapo, sulenkto į keturias dalis. Prirašytos abi laiško pusės.

 • Laiškas

  Laiškas, 1939-08-17

  Lietuvos kariuomenės leitenanto ir SSRS Raudonosios armijos (RA) 16-osios Lietuviškosios šaulių divizijos majoro Vadimo Itomlenskio (1909.12.09–1966.02.18.) laiškas žmonai Ievai „Brangioji Ievute!“ Nr. 13 parašytas juodu rašalu ant A4 formato popieriaus lapo, sulenkto į keturias dalis. Prirašytos abi laiško pusės. Pasirašo: Tavo Vad.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 70