Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Užrašai. Kpt. Broniaus Michelevičiaus

  Užrašai. Kpt. Broniaus Michelevičiaus, XX a. vid.

  Raštelis su trumpomis pastabomis apie partizanus, namą miško pakraštyje. 1 lapas. Anglų ir lietuvių kalbomis. Ranka rašytos pastabos. Aprašė J. Vaitkutė.

 • Užrašai. Kpt. Broniaus Michelevičiaus

  Užrašai. Kpt. Broniaus Michelevičiaus, XX a. vid.

  „- In 1944, I dispatched a group of spies to...". Visas tekstas užima pusę lapo. Rašytas ranka, papunkčiui. Yra pabraukimų. 1 lapas, perlenktas pusiau. Anglų ir lietuvių kalbomis. Aprašė J. Vaitkutė.

 • Užrašai. Kpt. Broniaus Michelevičiaus

  Užrašai. Kpt. Broniaus Michelevičiaus, XX a. II p.

  Vienoje lapelio pusėje pieštuku ranka rašyti sakiniai anglų kalba. Kitoje pusėje ranka tušinuku rašytos frazės lietuvių kalba ir jų vertimas į anglų kalbą, taip pat pastabos anglų kalba. Kai kas yra pabraukta raudonu pieštuku. 1 lapas. Aprašė J. Vaitkutė.

 • Dokumentas. Pranešimas dėl kpt. Broniaus Michelevičiaus perkėlimo

  Dokumentas. Pranešimas dėl kpt. Broniaus Michelevičiaus perkėlimo, 1945-04-06

  Perkėlus kpt. Michell į priešakinę žvalgybos grupę 119, turi būti gražinta nepažeista optika Leica nr. 360 520 žvalgybos grupei 112. Pasirašyta dviejų atsakingų asmenų – kapitono ir leitenanto. Raštas vokiečių k. Aprašė A. Navickienė.

 • Blankas. Sergėjaus Mironovičo (Sergej Mironovich) asmens duomenų

  Blankas. Sergėjaus Mironovičo (Sergej Mironovich) asmens duomenų, 1966-02-27

  Blankas, kuriame surašyti Saak Mirzoyevich Ter-Gabryelyan duomenys. Lapo apačioje yra užrašyta Sergey Mironivich pavardė. 1 lapas. Anglų kalba. Standartinis blankas. Duomenys surašyti ranka, raudonu tušinuku daryti pataisymai. (Vienas iš trijų susegtų lapų). Aprašė J. Vaitkutė.

 • Blankas. Kirovo (Kirov) asmens duomenų

  Blankas. Kirovo (Kirov) asmens duomenų, 1966-02-27

  Standartinis blankas. Užpildytos tik kelios grafos. Rašyta ranka. Yra raudonu tušinuku daryti pataisymai. 1 lapas. Anglų kalba. (Vienas iš trijų susegtų lapų). Aprašė J. Vaitkutė.

 • Blankas. A. Bagdasarovo (A. Bagdasarov) asmens duomenų

  Blankas. A. Bagdasarovo (A. Bagdasarov) asmens duomenų, 1966-02-27

  Blankas, kuriame surašyti A. Bagdasarov duomenys. Duomenys surašyti ranka, raudonu tušinuku daryti pataisymai. (Vienas iš trijų susegtų lapų). Aprašė J. Vaitkutė.

 • Dokumentas. „Oberkommando des Heeres / Generalstab des Heeres“ Vermachto kariuomenės generalinio štabo raštas 119 žvalgybos grupei

  Dokumentas. „Oberkommando des Heeres / Generalstab des Heeres“ Vermachto kariuomenės generalinio štabo raštas 119 žvalgybos grupei, 1945-02-25

  Pranešimas. Žvalgybos grupę 119 naudoti tik ypatingai slaptoms užduotims. Bet kuriuo atveju kreiptis į personalą. Ginklai ir transporto priemonės leidžiamos tik gavus išankstinį vadovybės, armijos grupės arba OKH / AbF Heere Ost sutikimą. Patvirtinta apskritu vadovybės herbiniu antspaudu ir generolo leitenanto parašu. Rašyta vokiečių k. (Vyriausioji sausumos kariuomenės vadovybė (vok. Oberkommando des Heeres; OKH) – nacistinės Vokietijos sausumos kariuomenės vyriausioji vadovybė (generalinis štabas) 1936–1945 m. Teoriškai OKH buvo buvo pavaldi Vyriausiajai vermachto vadovybei (OKW). Po 1941 m. OKW de facto tiesiogiai vadovavo operacijoms Vakarų fronte, o OKH vadovavo karo veiksmams Rytų fronte). Aprašė A. Navickienė.

 • Sąrašas. Vermachto kariuomenės žvalgybos grupės karių

  Sąrašas. Vermachto kariuomenės žvalgybos grupės karių, XX a. 5 deš.

  Dokumento fragmentas, kuriame eilės tvarka surašyti karininkai ir kareiviai. Nurodyta jų rangas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas. Sąrašas baigiasi 19 numeriu. Antroji lapo dalis nuplėšta. Dokumentas iš žvalgybos karininko kpt. Br. Michelevičiui Michels archyvo. Vokiečių k. Aprašė A. Navickienė.  

 • Dokumentas. Roberto J. Fludo (Robert J. Flude) žvalgybos ataskaita

  Dokumentas. Roberto J. Fludo (Robert J. Flude) žvalgybos ataskaita, 1971-02-20

  Kpt. Broniaus Michelevičiaus (Michels) (Robert J. Flude – netikra kpt. B. Michelevičiaus tapatybė) žvalgybos ataskaita „SECRET  1371-T, 20 February 1971. Saturday“. Rusų telefoniniai pokalbiai. Minimos Kardaševo (Kardashev), Suchalkino (Suchalkin), Vinogradovo (Vinogradov) pavardės. Kalbama apie japonų ir sovietų slaptą operaciją. 2 lapai. Rašyta anglų kalba. Aprašė A. Navickienė.

 • Dokumentas. Roberto J. Fludo (Robert J. Flude) žvalgybos ataskaita

  Dokumentas. Roberto J. Fludo (Robert J. Flude) žvalgybos ataskaita, 1970-11-26

  Kpt. Broniaus Michelevičiaus (Michels) (Robert J. Flude – netikra kpt. B. Michelevičiaus tapatybė) žvalgybos ataskaita „SECRET 1303-T, 26 November 1970. Thursday“. Sovietų agentų (?) pokalbiai apie užduotį su japonais. Minimos Denisovo, Jefimovo, Konašenkovos Larisos, Solovjovo, Selivanovo. Košelevo ir kitų pavardės. Lapų pakraščiuose prirašytos pastabos, pabraukimai raudonu pieštuku. Prisegtos straipsnių iškarpos iš 1970, 1971 metų nenustatytų laikraščių: „Soviet Stowaway Sailor Seeks Asylum in Japan“, „Russian Sailor Seeks „Free Life“ in Japan“, „Į Japoniją iš Rusijos geriau nebėgti“ („Draugas“,1971 m. balandžio 5 d. JAV). 2 lapai. Rašyta anglų kalba. Aprašė A. Navickienė.

 • Dokumentas. Pranešimas Vermachto kariuomenės 104 žvalgybos komandai

  Dokumentas. Pranešimas Vermachto kariuomenės 104 žvalgybos komandai, 1945-02-05

  Vermachto kariuomenės Vyslos grupės vadovybės pranešimas 104 žvalgybos komandai. Patvirtintas apskritu herbiniu antspaudu. Rašyta vokiečių kalba. Aprašė A. Navickienė.  

 • Rodomi įrašai nuo 21145 iki 21156
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2069