Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Dokumentas. Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis / Pažymėjimas

  Dokumentas. Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis / Pažymėjimas

  Kauno zona. Rėmimo grupė Nr. 78. Įgaliotinio pažymėjimas, išduotas 1989 m. gegužės 23 d. Vytautui Zenkui, kolektyvas „Sidabrinis Vytis". Aprašė A. Navickienė.

 • Albumas. Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje Kanados „Vilniaus“ šaulių rinktinės

  Albumas. Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje Kanados „Vilniaus“ šaulių rinktinės, 1987-03-25 – 1987-11-01

  Albumas yra kietu viršeliu ir nugarėle. Viršelis su žaliais ir rožiniais dryžiais bei lelijos vaizdu. Albumo viduje yra segiklis. Albume-segtuve yra 50 lapų, ant kurių priklijuotos ir laminuotos 164 fotografijos – 161 spalvota ir 3 nespalvotos. Fotografijos iliustruoja  1987 m. kovo 25 d. įvykusią „Vilniaus“ šaulių rinktinės Kanadoje 20-mečio paminėjimo šventę, 1987 m. balandžio 26 d. įvykusį „Margučio“ koncertą, paminklą „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ Šv. Jono lietuvių kapinėse Ontario mieste, taip pat Lietuvos šaulių sąjungos tremtyje L. K. Mindaugo šaulių kuopos 30-mečio minėjimą, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto seimui Monrealyje, 1987 spalio 9–11 d., skirtą sveikinimo vakarą, 1987 m.  spalio 31 d. – lapkričio 1 d. įvykusį LŠST atstovų XI-ą suvažiavimą Detroite. Albume taip pat yra fotografijų su Toronto miesto, gamtos, augmenijos, paminklų, muziejų vaizdais.

 • Dokumentas. CARITAS / Kvietimas

  Dokumentas. CARITAS / Kvietimas, 1988 m.

   Vytautas Zenkus kviečiamas balandžio 15-16 d. dalyvauti katalikiškojo moterų sambūrio „Caritas“ steigiamajame suvažiavime, kuris įvyks Kauno Sporto halėje. Aprašė A. Navickienė.

 • Medalis. Pasaulio lietuvių šaudymo sporto varžybų. LŠS ir LŠSI garbės šaulio Jono Šostako

  Medalis. Pasaulio lietuvių šaudymo sporto varžybų. LŠS ir LŠSI garbės šaulio Jono Šostako, 1993 m.

  Kanadoje 1993 m. įvykusių Pasaulio lietuvių šaudymo sporto varžybų atminimo medalis. Geltono metalo, apskritimo formos, dvipusis, vieno aukšto. Averso centre pavaizduotas taikinys su užrašu: CANADA. Žemiau - Gediminaičių stulpai su užrašu: 1993. Aplinkui ties kraštine užrašas: PASAULIO LIETUVIŲ ŠAUDYMO SPORTO VARŽYBOS. Reverse pavaizduoti žymiausi Vilniaus miesto architektūriniai pastatai, virš kurių juosta su užrašu: VILNIUS. Medalis įdėtas plastikiniame dėkle. Aprašė E. Vaidotas.

 • Medalis. Pasaulio lietuvių šaudymo sporto varžybų. LŠS ir LŠSI garbės šaulio Jono Šostako

  Medalis. Pasaulio lietuvių šaudymo sporto varžybų. LŠS ir LŠSI garbės šaulio Jono Šostako, 1993 m.

  Kanadoje 1993 m. įvykusių Pasaulio lietuvių šaudymo sporto varžybų atminimo medalis. Geltono metalo, apskritimo formos, dvipusis, vieno aukšto. Averso centre pavaizduotas taikinys su užrašu: CANADA. Žemiau - Gediminaičių stulpai su užrašu: 1993. Aplinkui ties kraštine užrašas: PASAULIO LIETUVIŲ ŠAUDYMO SPORTO VARŽYBOS. Reverse pavaizduoti žymiausi Vilniaus miesto architektūriniai pastatai, virš kurių juosta su užrašu: VILNIUS. Medalis įdėtas plastikiniame dėkle. Aprašė E. Vaidotas.

 • Dokumentas. „Tremtinio“ klubo asmens kortelė

  Dokumentas. „Tremtinio“ klubo asmens kortelė

   Lietuvos Respublikinio klubo „Tremtinys" II suvažiavimo, įvykusio Kaune 1989 m. spalio 21 d., Vytauto Zenkaus Garbės svečio kortelė. Patvirtinta apskritu, rašaliniu klubo antspaudu ir atsakingo asmens parašu. Aprašė A. Navickienė.

 • Dokumentas. Lietuvos Kultūros Fondo padėka

  Dokumentas. Lietuvos Kultūros Fondo padėka, 1989-01-06

  Lietuvos Kultūros fondo Kauno Tarybos padėka Kauno turgų ir kooperatinės prekybos susivienijimo kolektyvui ir aukų rinkimo iniciatoriui Liudvikui Vytautui Zenkui už 120 rublių auką, skirtą Laisvės paminklo Kaune atstatymui. Pasirašė LKF Kauno Tarybos pirmininkas Algimantas Sprindys. Pasirašė Kauno Tarybos pirmininkas Algimantas Sprindys. Patvirtintas apskritu, rašaliniu Lietuvos Kultūros Fondo Kauno miesto visuomeninės rėmimo tarybos antspaudu. Aprašė A. Navickienė.

 • Dokumentas. LDP steigiamojo suvažiavimo dalyvio asmens kortelė

  Dokumentas. LDP steigiamojo suvažiavimo dalyvio asmens kortelė

   Lietuvos Demokratų partijos (LDP) Steigiamojo suvažiavimo, įvykusio 1989 m. liepos 29-30 d. Vilniuje, dalyvio  Vytauto Zenkaus asmens kortelė. Reverse: įrašas „Organizacinis komitetas“. Aprašė A. Navickienė.

 • Dokumentas. Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis / Pažymėjimas

  Dokumentas. Lietuvos Persitvarkymo sąjūdis / Pažymėjimas

  Kauno zona. Rėmimo grupė Nr. 78. Spaudos platintojo pažymėjimas, išduotas 1989 m. balandžio 13 d. Vytautui Zenkui. Aprašė A. Navickienė.

 • Dokumentas. Lietuvos Nepriklausomybės sąjungos kvietimas

  Dokumentas. Lietuvos Nepriklausomybės sąjungos kvietimas, 1990 m.

  Vytautas Zenkus kviečiamas vasario 17 d. dalyvauti Nepriklausomybės Sąjungos konferencijoje, kuri įvyks Vilniuje, Politinio švietimo namuose. Pasirašė Organizacinė komisija. Aprašė A. Navickienė.

 • Dokumentas. Lietuvos Šaulių Sąjungos atkūrimo konferencijos mandatas

  Dokumentas. Lietuvos Šaulių Sąjungos atkūrimo konferencijos mandatas, 1990 m.

  Konferencijos, įvykusios vasario 15 d. dalyvio Vytauto Zenkaus. Aprašė A. Navickienė.

 • Dokumentas. Lietuvos Šaulių Sąjungos suvažiavimo dalyvio mandatas

  Dokumentas. Lietuvos Šaulių Sąjungos suvažiavimo dalyvio mandatas, 1990 m.

  Kauno dalinio dalyvio Vytauto Zenkaus. Aprašė A. Navickienė.

 • Rodomi įrašai nuo 8569 iki 8580
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2068