Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Laiškas, su voku. SSRS kariuomenėje Afganistane tarnavusio vyr. srž. Justino Šmigelsko tarnybos draugo Rolando Miliaus

  Laiškas, su voku. SSRS kariuomenėje Afganistane tarnavusio vyr. srž. Justino Šmigelsko tarnybos draugo Rolando Miliaus, 1988 m. rugpjūčio mėn.

  Laiškas skirtas vyr. srž. J. Šmigelskui. Laiškas ranka parašytas 1988 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvių kalba. Vokas rusų kalba. Aprašė E. Vaidotas.

 • Laiškas, su voku. SSRS kariuomenėje Turkmėnistane, o vėliau ir Afganistane, tarnavusio vyr. srž. Justino Šmigelsko tarnybos draugo Rolando Miliaus

  Laiškas, su voku. SSRS kariuomenėje Turkmėnistane, o vėliau ir Afganistane, tarnavusio vyr. srž. Justino Šmigelsko tarnybos draugo Rolando Miliaus, 1988 m. rugsėjo mėn.

  Laiškas skirtas vyr. srž. J. Šmigelskui. Laiškas ranka parašytas 1988 m. rugsėjo 5 d. Lietuvių kalba. Vokas rusų kalba. Aprašė E. Vaidotas.

 • Laiškas, su voku. SSRS kariuomenėje Afganistane tarnavusio vyr. srž. Justino Šmigelsko, rašytas močiutei Stasei Višniauskienei 1987 m. sausio 22 d.
 • Laiškas. SSRS kariuomenėje Afganistane tarnavusio vyr. srž. Justino Šmigelsko, rašytas močiutei Stasei Višniauskienei 1987 m. lapkričio 23 d.
 • Laiškai, su voku. SSRS kariuomenėje Turkmėnistane, o vėliau ir Afganistane, tarnavusio vyr. srž. Justino Šmigelsko tarnybos draugo Vilmanto Rutkausko

  Laiškai, su voku. SSRS kariuomenėje Turkmėnistane, o vėliau ir Afganistane, tarnavusio vyr. srž. Justino Šmigelsko tarnybos draugo Vilmanto Rutkausko, 1987 m. vasario mėn.

  Laiškai ranka parašyti 1986 m. gruodžio 29 d. ir 1987 m. vasario 15 d. Lietuvių kalba. Vokas rusų kalba. Aprašė E. Vaidotas.

 • Trumpasis japonų kardas vakizašis, su makštimi ir peiliu

  Trumpasis japonų kardas vakizašis, su makštimi ir peiliu, XIX a. vid.

  Trumpasis japonų kardas vakizašis, su makštimi ir peiliu, Japonija, XIX a. vidurys. Ašmenys suformuoti ir užgaląsti. Geležtė poliruota. Kardas turi vario lydinio, ornamentuotą kryžmą (diską). Rankena medinė, apsukta medžiagine, geltonos spalvos juosta. Metalinis rankenos antgalis ir žiedas prie kryžmos puošti chrizantemos ornamentais. Kardo rankena neturi prie geležtės ją fiksuojančios detalės. Makštis medinė, lakuota ir dekoruota dryžiais, su viena odine tvirtinimo kilpa ir chrizantemų motyvais puoštu metaliniu antgaliu. Makšties lizde yra mažasis peilis kozuka. Jis plieninis su vario lydinio rankena. Geležtė nulaužta. Išorinėje peilio geležtės pusėje yra įrašas hieroglifais. Peilio rankenos išorinė pusė puošta augaliniu ornamentu. Rankenos vidinėje pusėje yra įrašas: Marcelli Subienski z Japonii 1862.

 • Dokumentas. „Mūsų Vilniaus“ pažymėjimas Nr. 35, Juozo Juodenukio

  Dokumentas. „Mūsų Vilniaus“ pažymėjimas Nr. 35, Juozo Juodenukio, 1936-09-30

  Išduotas Juozui Juodenukiui Vilniui Vaduoti Sąjungos Centro komiteto. Patvirtintas apskritu rašaliniu Vilniui Vaduoti Sąjungos vykdomojo komiteto antspaudu ir Centro komiteto pirmininko bei sekretoriaus parašais. Aprašė A. Navickienė.

   

 • Dokumentas. II laipsnio ženklo „Geram šauliui“ pažymejimas, Juozo Juodenuko

  Dokumentas. II laipsnio ženklo „Geram šauliui“ pažymejimas, Juozo Juodenuko, 1936-04-15

  Nr. 44, išduotas Šaulių Sąjungos IX Seinų rinktinės Kapčiamiesčio būrio šauliui Juozui Juodenukui 1934 m. per prizinį šaudymą šautuvais išmušus 101 tašką ir laimėjus II laipsnio ženklą „Geram šauliui". Patvirtintas Šaulių Sąjungos vado apskritu rašaliniu herbiniu antspaudu, plk. Prano Saladžiaus ir Sąjungos štabo viršininko parašais. Aprašė A. Navickienė.

 • Dokumentas. Vytauto Didžiojo Fondo labdario liudijimas, Juozo Juodenukio

  Dokumentas. Vytauto Didžiojo Fondo labdario liudijimas, Juozo Juodenukio, XX a. 4 deš.

  Nr. 106, išduotas Vytauto Didžiojo komiteto pažymėti, kad Seinų apskrities pasienio policijos VIII r. k. paaukojo Fondui 683,10 litų ir įgijo Fondo labdario vardą. Patvirtinta apskritu rašaliniu herbiniu Fondo antspaudu ir komiteto pirmininko bei iždininko parašais. Aprašė A. Navickienė.

 • Dokumentas. Gimimo liudijimo išrašas (rusų kalba). Juozo Juodenukio

  Dokumentas. Gimimo liudijimo išrašas (rusų kalba). Juozo Juodenukio, 1907-02-13

  Juozo Juodenukio (1894-03-14–1941) gimimo liudijimo įrašas, išduotas Mogiliovo katalikų dvasinės konsistorijos. Patvirtintas herbiniu antspaudu. Yra antspaudas ir patvirtinantis užrašas bei kunigo parašas Kr. Prisikėlimo bažnyčios, Kaune, apie dokumento tikrumą, 1933 m. rugsėjo 7 m. tekstas rusų kalba apie tai kad, J. Juodemukis gimė 1894 m. Motiejaus ir Veronikos Juodenukių šeimoje, Rygoje. Liudijimas dviejų lapų. Tekstas tik pirmame puslapyje. Kpt. J. Juodenukis baigė 3 Rygos mokyklą, 1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, 1917 m. baigė Peterhofo Aleksandro II Karo mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis, tarnavo 38-tame atsargos pėstininkų Sibiro pulke, 28 Polocko pulke, 1916 m. sutiektas paporučiko laipsnis. Dalyvavo I Pasaulinio karo kautynėse su vokiečiais, 1918 m. vasario mėn demobilizuotas. Grįžo į Rygą, 1919 m. kovo mėn.  mobilizuotas raudonąją armiją, 2 darbininkų pulką. Rygą užėmus latviams pasiliko ten ir buvo mobilizuotas 1919 m. rugpjūčio mėn. ir tarnavo Latvijos kariuomenės Rezeknės p. p. 5 kuopoje, Dalyvavo kovose su bermontininkais ir bolševikais. 1920 m. grįžo į Lietuvą ir rugpjūčio 3 d. buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas į I atsargos bataliono, 5 kuopos j. karininku. 1920 m. suteiktas vyr. ltn. laipsnis, dalyvavo kovose su lenkais, 1922-06-19 suteiktas kpt. laipsnis. 1923-12-31 pačiam prašant paleistas į atsargą, 1927-30 m. tarnavo Tauragės, 1930-40 Seinų-Marijampolės pasienio policijoje. Romualdo Jono Juodenio (Juodenukio) archyvas. Aprašė A. Jurevičiūtė.

 • Dokumentas. Kpt. Juozo Juodenukio 3-io Rygos miesto mokyklos baigimo liudijimas (Свидътельство) (rusų k.)

  Dokumentas. Kpt. Juozo Juodenukio 3-io Rygos miesto mokyklos baigimo liudijimas (Свидътельство) (rusų k.), 1914-05-05

  Juozui Juodenukiui (1894–1941)  išduotas liudijimas apie baigimą 3 Rygos miesto mokyklos 1913 m. birželio 1 d. Su herbiniu pašto ženklu. Tekstas parašytas vienoje dviejų lapų popieriaus pusėje, ranka, rusų kalba. Yra originalus direktoriaus Zabžinskio parašas ir jo vardo antspaudas. Liudijimas išduotas įteikti stojant į tarnybą. Kpt. J. Juodenukis baigė 3 Rygos mokyklą, 1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, 1917 m. baigė Peterhofo Aleksandro II Karo mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis, tarnavo 38-tame atsargos pėstininkų Sibiro pulke, 28 Polocko pulke, 1916 m. sutiektas paporučiko laipsnis. Dalyvavo I Pasaulinio karo kautynėse su vokiečiais, 1918 m. vasario mėn demobilizuotas. Grįžo į Rygą, 1919 m. kovo mėn.  mobilizuotas raudonąją armiją, 2 darbininkų pulką. Rygą užėmus latviams pasiliko ten ir buvo mobilizuotas 1919 m. rugpjūčio mėn. ir tarnavo Latvijos kariuomenės 9 Rezeknės p. p. 5 kuopoje. Dalyvavo kovose su bermontininkais ir bolševikais. 1920 m. grįžo į Lietuvą ir rugpjūčio 3 d. buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas į I atsargos bataliono, 5 kuopos j. karininku. 1920 m. suteiktas vyr. ltn. laipsnis, dalyvavo kovose su lenkais, 1922-06-19 suteiktas kpt. laipsnis. 1923-12-31 pačiam prašant paleistas į atsargą, 1927-30 m. tarnavo Tauragės, 1930-40 Seinų-Marijampolės pasienio policijoje. Romualdo Jono Juodenio (Juodenukio) archyvas. Aprašė A. Jurevičiūtė.

 • Dokumentas. Vyr. ltn. Juozo Juodenukio tarnybos Latvijos kariuomenės 9 Rėzeknės pėstininkų pulke atestatas (Atestate) Nr. 108. (latvių k.)

  Dokumentas. Vyr. ltn. Juozo Juodenukio tarnybos Latvijos kariuomenės 9 Rėzeknės pėstininkų pulke atestatas (Atestate) Nr. 108. (latvių k.), 1920-05-05

  Vyr. ltn. Juozo Juodenukio (1894–1941) atestatas apie jo tarnybą Latvijos kariuomenėje, 9 Rezeknės pėstininkų pulke, kuris stovėjo Rygoje. Su Pulko antspaudu ir originaliais parašais. Kpt. J. Juodenukis baigė 3 Rygos mokyklą, 1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, 1917 m. baigė Peterhofo Aleksandro II Karo mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis, tarnavo 38-tame atsargos pėstininkų Sibiro pulke, 28 Polocko pulke, 1916 m. sutiektas paporučiko laipsnis. Dalyvavo I Pasaulinio karo kautynėse su vokiečiais, 1918 m. vasario mėn demobilizuotas. Grįžo į Rygą, 1919 m. kovo mėn.  mobilizuotas raudonąją armiją, 2 darbininkų pulką. Rygą užėmus latviams pasiliko ten ir buvo mobilizuotas 1919 m. rugpjūčio mėn. ir tarnavo Latvijos kariuomenės 9 Rezeknės p. p. 5 kuopoje. Dalyvavo kovose su bermontininkais ir bolševikais. 1920 m. grįžo į Lietuvą ir rugpjūčio 3 d. buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas į I atsargos bataliono, 5 kuopos j. karininku. 1920 m. suteiktas vyr. ltn. laipsnis, dalyvavo kovose su lenkais, 1922-06-19 suteiktas kpt. laipsnis. 1923-12-31 pačiam prašant paleistas į atsargą, 1927-30 m. tarnavo Tauragės, 1930-40 Seinų-Marijampolės pasienio policijoje. Romualdo Jono Juodenio (Juodenukio) archyvas. Aprašė A. Jurevičiūtė.

 • Rodomi įrašai nuo 481 iki 492
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4246