Ikimokyklinio amžiaus vaikams, vaikų namų auklėtiniams, socialiai remtinų mokinių grupėms, pateikus raštišką mokyklos direktoriaus prašymą;

Lietuvos Respublikos muziejų darbuotojams;

Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariams;

Lietuvos kariuomenės karių ir kariūnų grupėms;

Lietuvos šaulių sąjungos nariams;

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos nariams;

Buvusiems tarpukario Lietuvos kariuomenės kariams;

Muziejaus lankytojams parodų atidarymo metu;

Lietuvos Respublikos piliečiams nuo 70 metų;

Nuolaidos ir lengvatos taikomos lankytojui pateikus  priklausymą nurodytoms asmenų grupėms įrodantį pažymėjimą.