Kostas Cerpinskis

Vardas Kostas
Pavardė Cerpinskis
Profesija fotografas, leidėjas, vertėjas, kolekcininkas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1887 m.

Išsami biografija

Vertėjas, atvirukų leidėjas, fotografas. Gimė 1887 m. Rokvėnuose (Joniškio r.), mirė 1972 m. liepos 25 d. Vilniuje.

1914 m. kartu su broliu Jonu pašauktas į Vilnių karininku. Patekęs į vokiečių nelaisvę, buvo internuotas Danijoje. Ten dirbo žemės ūkyje, kur išmoko danų, švedų, norvegų kalbų, susipažino su ten plėtojamos kooperacijos pranašumais.

Grįžęs į tėviškę pradėjo fotografuoti aplinkinius Joniškio, Šiaulių, Pakruojo, Skaitsgirio ir kitus miestelius, tęsė dar 1914 m. Radviliškyje įsteigtos parapijos bibliotekos veiklą, o 1922 m. Žagarėje įsteigė savo knygyną.

1923 m. kartu su kitais kooperacijos šalininkais Šiauliuose įsteigė žemės ūkio kooperatyvų sąjungą „Gamintojas“, buvo jos valdybos narys, aktyviai bendradarbiavo su Danijos ir kitais kooperatininkais važinėdamas po Europą.

Buvo vienas iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus steigėjų ir eksponatų radėjų, Kraštotyros draugijos sekretorius.

Mokėjo apie 10 užsienio kalbų: Antrojo pasaulinio karo metu dirbo kariniu vertėju, po karo, sulaukęs 80 m., vertėjavo Vilniaus viešbučių treste.

1920–1926 m. išleido 114 skirtingų pavadinimų numeruotų (nr. 1–76) atvirukų kelias laidas, su daugiausia paties fotografuotais Kauno, Tauragės, Šiaulių apylinkių vietovių vaizdais, kuriuos spausdino Leipcige.

Didžiausia aistra, išsaugota iki gyvenimo pabaigos, buvo atvirukų, knygų, pašto ženklų, ekslibrisų kolekcionavimas. Sukauptas kolekcijas 1962–1965 m. padovanojo Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių bibliotekai, tuometiniam Revoliucijos muziejui, Knygų rūmams.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Konstantinas Cierpinskis

Šaltiniai

Janonis O., „Biografijų žodynas „Lietuvos knygos veikėjai“, Knygotyra, 2010, t. 55, p. 327-337.