Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Hutovo Blato draustinis

Draustinis Bosnijoje ir Hercegovinoje.