Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Hueskos provincija

Administracinis centras Hueska.