Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Hutbergas

Kalnas Vokietijoje, Saksonijos žemėje.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Hutberg vokiečių kalba