Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rentgenograma

Fotografinis atvaizdas, pagamintas fotografuojant rentgeno spinduliuote.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=x-ray&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300134722 (žiūrėta 2011 07 15).

Šalutiniai terminai

rentgeno nuotrauka lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

radiograph; radiogram; shadowgraph; skiagram; skiagraph; x-ray photograph; x-ray anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=x-ray&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300134722 (žiūrėta 2011 07 15).