Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  tvarkaraštis

Dokumentas, kuriame nurodoma ko nors (pvz., pamokų, pratybų, varžybų, kovų, imčių) laikas, vieta, eilė ir apskritai tvarka.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/.