Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Siamo įlanka

Pietų Kinijos jūros dalis tarp Malakos pusiasalio ir Indokinijos pusiasalio pietrytinės dalies.

Šalutiniai terminai

Tailando įlanka