Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rago makštis (-ys)

Dykaragių žvėrių rago (-ų) makštis (-ys).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, 2011 01 31.