Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  gutas

Senovės graikų indeliai su snapeliu, skirti pilti aliejų į aliejines lempas. 

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.

Termino atitikmuo užsienio kalba

guttus anglų kalba