Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Gvanachuato valstija

Administracinis centras Gvanachuatas.

Termino šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai: internetinė duomenų bazė, http://pasaulio-vardai.vlkk.lt.

Šalutiniai terminai

Gvanachuatas

Termino atitikmuo užsienio kalba

Guanajuato ispanų kalba