Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  obeliskas

Obelisko formos dekoratyvinis elementas, ypač populiarus baroko ir klasicizmo architektūroje, taikomojoje dailėje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 301.