Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ėgliškių piliakalnis su priešpiliu (23791)

Unikalus objekto kodas: 23791 (komplekso kodas).

Ėgliškių k., Žalgirio sen., Kretingos r. sav. Kretingos pilies (1253–1263 m.) spėjama vieta.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Andulių piliakalnis su priešpiliu lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Švedkalnis
Švedų pylimas
Piltis