Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  birbynė

Lietuvių liaudies muzikos instrumentas – liežuvėlinis pučiamasis aerofonas.

Termino šaltinis (-iai):

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 107.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija,Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 3, p. 213.

Šalutiniai terminai

klernata; klernačiukė; parputas; trūba su parputu; klernetas; plunksna; šiaudelis; triūba; triūbelė; žaleika; sopelka lietuvių kalba

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 107.

parpynė; parputis; tirlynė
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.