Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  blauzdinė (kojinė)

Kojinė iki kelių, be pėdos. Seniausios blauzdinės iš ~20cm pločio audinio juostų būdavo apvyniojamos aplink blauzdas. XIX a. paplito siūtos arba megztos apmaunamos blauzdinės. 

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankashttp://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 25).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 25).

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

tvankštis; žekstaibis lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2011 03 30).

getras lietuvių kalba

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/ (žiūrėta 2012 06 25).

blauzdytė lietuvių kalba

Zanavykų šnektos žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 1, p.

auklė; blauzda; blauzinė; keliautis; keliautė; tanktis; žakkotas
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

leggings anglų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 59.

jambes prancūzų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 59.

Leggings vokiečių kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 59.