Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jurgaičių piliakalnis su gyvenviete (23879)

Unikalus objekto kodas: 23879 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro Jurgaičių (Domantų) piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Šventkalniu, Kryžių, Pilies kalnu (3295), ir Jurgaičių (Domantų) piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (23880). Manoma, kad piliakalnyje stovėjo medinė Kulių pilis, Livonijos kronikose vadinta Kule, Kulan, kurią 1348 m. sudegino kalavijuočiai. XIX a. vid. piliakalnyje pradėti statyti kryžiai. XX a. I p. Kryžių kalnas tapo sakraline vieta.

Šiaulių r. sav., Meškuičių sen., Jurgaičių k. 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Domantų piliakalnis su gyvenviete lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Kryžių kalnas lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Pilies kalnas lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Šventkalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.