Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jurgionių kapinynas (13145)

Unikalus objekto kodas: 13145. Dar vad. Prancūzų kapais.

Trakų r. sav., Aukštadvario sen., Jurgionių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Prancūzų kapai
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.