Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Liškiavos piliakalnis (3658)

Unikalus objekto kodas: 3658. Dar vad. Liškiavos pilies kalnu, Raganos mūru, Perkūno šventinyčia.

Liškiavos mūrinė pilis pradėta statyti XV a. pradžioje prieš Žalgirio mūšį ir liko neužbaigta. Aikštelės pietvakarinėje pusėje yra iš akmenų mūrytas 11,5 m skersmens bokštas 3,5 m storio sienomis, išlikęs iki 3 m aukščio (unikalus objekto kodas: 1751). Šiaurės vakarinėje aikštelės dalyje, 27 m į šiaurę nuo šio bokšto, iškasta didelė duobė kitam bokštui, tačiau jis nepastatytas, padėti tik keturkampiai pamatai. Duobės kastos ir bokštus jungiančioms sienoms.
Piliakalnio papėdėje 1 ha plote yra papėdės gyvenvietė.

Varėnos rajono sav., Merkinės sen., Liškiavos k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Liškiavos pilies kalnas lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Raganos mūras
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Perkūno šventinyčia
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.