Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  jūros smėlio paplūdimys

Neapaugęs ar menkai apaugęs smėlio paplūdimys. Baltijinė stoklė, sultingoji jūrasmiltė.