Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Raginėnų piliakalnis su gyvenviete (23885)

Unikalus objekto kodas: 23885 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro piliakalnis, vad. Raganų kalnu (5548), ir gyvenvietė (20510).

Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Raginėnų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Raganų kalnas lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.