Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Raginėnų senovės gyvenvietė (16370)

Unikalus objekto kodas: 16370.

Radviliškio r. sav., Pakalniškių sen., Raginėnų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Vokzalo senovės gyvenvietė lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.