Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Užvenčio kapinynas (2446)

Unikalus objekto kodas: 2446.

Kelmės r. sav., Užvenčio sen., Dvarčiaus k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Dvarčiaus kapinynas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.