Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kojinė

Megztinis dirbinys (ilgos kojinės, kojinaitės, pėdkelnės ir kt.), skirtas kojai apauti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 162.

Šalutiniai terminai

autė; pančeka; pančekas; skarpečka; skerpetka; skerpečka; štriumpė lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas: elektroninis variantas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2011 03 28).

štriumpa; žekė
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

hosiery anglų kalba

Collins English Dictionary Complete And Unabridged, 9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 788.