Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  krepšys

Lanksčios medžiagos (odos, audinio, popieriaus, vytelių ar pan.) talpykla.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=canister&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300194509 (žiūrėta 2011 05 23).

Šalutiniai terminai

grepšys; krepšas; krepšė
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

bag anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=canister&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300194509 (žiūrėta 2011 05 23).