Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pasaga

Geležinis puslankis, kalamas arkliui (kartais jaučiui) po kanopa. 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

ledzinga; ledženga; ledžyga; ledžinga; ledžingė; padkava; pasagas
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

horseshoe anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.