Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Užunevėžių k.

Ukmergės apskr. Dab. Panevėžio r.

Šalutiniai terminai

Užunevėžiai
Užunevėžis