Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Cigoniškių senkapis (5779)

Unikalus objekto kodas: 5779.

Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Cigoniškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Žvirblio kapinynas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.