Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Alytaus piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (22602)

Unikalus objekto kodas: 22602.

Alytaus m.sav., Alytaus m.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Radžiūnų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.