Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Janapolio dvaro sodybos fragmentai (54)

Unikalus objekto kodas: 54 (komplekso kodas). Amžius: XVIII a. Kompleksą sudaro: Janapolio dvaro sodybos fragmentų šiaurės vakarų pastatas (30591) ir Janapolio dvaro sodybos fragmentų pietryčių pastatas (30592).

Anykščių r. sav., Traupio sen., Janapolio k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.