Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rogės

Transporto priemonė su pavažomis vietoje ratų. Naudojama kroviniams ir keleiviams per sniegą ar ledą gabenti. Būna traukiamos (arklių ar kt. gyvūnų), varomos motoru.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos terminų bankas, http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search (žiūrėta 2012 01 23).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=sledge&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300212882 (žiūrėta 2012 01 23).

Šalutiniai terminai

ragės; šlaja; šlajai; šlajės; šlajos
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.