Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  smeigtukas (papuošalas)

Aprangos ar šukuosenos puošybos detalė, dažniausiai tvirtinama aštrios vielos smeige.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Onlinehttp://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=pin&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300046006 (žiūrėta 2012 07 11).

Šalutiniai terminai

sagiukas; sagutė; sagutis; segtukas; smeigė; spilka; špilga; špilka; urnodelis; urnotelis
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

pin anglų kalba

Bliujienė A., Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika, Vilnius: Diemedžio leidykla, 1999, p. 241.