Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vabalninkų sinagogų pastatų kompleksas (32306)

Unikalus objekto kodas: 32306 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro:

1) Vabalninko sinagogų pastatų komplekso vasarinės sinagogos pastatas (32307);

2) Vabalninko sinagogų pastatų komplekso žieminės sinagogos pastatas (32310);

Biržų r. sav., vabalninko sen., Vabalninko m.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.