Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žagarės žydų žudynių vieta ir kapas (21990)

Unikalus objekto kodas: 21990.

Joniškio r. sav., Žagarės sen., Žagarė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.