Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jurbarko žydų žudynių ir užkasimo vieta (38957)

Unikalus objekto kodas: 38957.

Jurbarko r. sav., Jurbarkų sen., Greičių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.