Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jūrės kaimo senosios kapinės (22260)

Unikalus objekto kodas: 22260.

Kazlų Rūdos sav., Kazlų Rūdos sen., Jūrės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.