Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Lašinių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (5014)

Unikalus objekto kodas: 5014.

Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Lašinių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Napaleono kalnas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.