Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Lašinių piliakalnis su gyvenviete (23717)

Unikalus objekto kodas: 23717 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro Lašinių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Napoleono kalnu (5014), ir Lašinių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (23718). Piliakalnyje stovėjo Strėvos pilis, kurią 1367 m. pradžioje užpuolė ir sudegino kryžiuočiai.

Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Lašinių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Napoleono kalnas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.