Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ragaišių piliakalnis (16193)

Unikalus objekto kodas: 16193.

Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Pajevonio k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Aspertavo piliakalnis (16193)
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Juodkalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.