Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Juškėnų kapinynas (7219)

Unikalus objekto kodas: 7219. Amžius: XVI – XVII a.

Zarasų r. sav., Zarasų sen., Juškėnų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.