Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Taikūnų kapinynas (6336)

Unikalus objekto kodas: 6336. Amžius: XIV a. II p.–XV a.

Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Taikūnų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.