Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Lepelionių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (5523)

Unikalus objekto kodas: 5523.

Prienų r. sav., Stakliškių sen., Lepelionių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Napoleono kepurė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.