Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Juškių pilkapis (25191)

Unikalus objekto kodas: 25191.

Šalčininkų r. sav., Turgelių sen., Juškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.