Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vaisgėliškio pilkapynų ir pilkapio archeologinė vietovė (32124)

Unikalus objekto kodas: 32124. Amžius: IX–XII a.

Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Nuotekų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Nuotekų pilkapynų ir pilkapio archeologinė vietovė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.