Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Laičių kapinynas (2991)

Unikalus objekto kodas: 2991. Amžius: XVII a. vid.

Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Laičių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.